Nieuws

 • Vlieland zoekt wethouders!

  (21-07-2022)

  De gemeenteraad van Vlieland heeft op 15 juli unaniem een raadsakkoord op hoofdlijnen opgesteld. Met dit akkoord heeft de gemeenteraad de kaders neergezet voor de raadsperiode 2022-2026.

 • Raadsbreed akkoord opgesteld

  (18-07-2022)

  De gemeenteraad van Vlieland heeft na een tweetal sessies onder leiding van procesbegeleider Rieks Osinga  een raadsakkoord op hoofdlijnen opgesteld.

 • Korte terugblik raadsvergadering 11 juli 2022

  (13-07-2022)

  Raadslid Jan Doeke Tammes was verhinderd. Voorzitter Michiel Schrier complimenteerde de raad voor het proces om tot een raadsakkoord te komen en met het besluit om na de zomer onder leiding van een extern deskundige te gaan werken aan de onderlinge verhoudingen.

 • Actueel

  (11-07-2022)

  De eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden op maandag 12 september in het gemeentehuis, aanvang 19:30 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen op de publieke tribune.

 • Korte terugblik raadsvergadering 20 juni 2022

  (21-06-2022)

  Aan het begin van de vergadering deelde de voorzitter mee dat de heer J. Stuivenga zich heeft afgesplitst van het ABV en voortaan verder gaat als ‘Lijst Stuivenga”.

  Op verzoek van de NLV werd unaniem besloten om een extra agendapunt toe te voegen aan de vergadering: ‘Hoe nu verder?”.

 • Overzichten

  (31-05-2022)
 • Bezoek gemeenteraad aan Staatsbosbeheer

  (31-05-2022)

  Maandagavond 30 mei brachten de leden van de gemeenteraad een werkbezoek aan Staatsbosbeheer.

 • Terugblik raadsvergadering 23 en 24 mei

  (30-05-2022)

  Aan het begin van de vergadering presenteerde wethouder De Ruijter het boekje ‘Praktische gids voor het isoleren van uw huis’ dat in opdracht van de gemeente is gemaakt en dat binnenkort huis-aan-huis verspreid zal worden.

 • Formatie 2022

  (12-05-2022)

  Informateur J.G. Kramer heeft met alle fracties een gesprek gehad en heeft zijn bevindingen in een advies aan de gemeenteraad geschreven.

  Het verslag en advies wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei a.s.

  U kunt het advies hier lezen!

 • Korte terugblik raadsvergadering 25 april 2022

  (26-04-2022)

  Gisteravond werd de eerste reguliere raadsvergadering in de nieuwe samenstelling gehouden.

  Allereerst stond de voorzitter stil bij het plotselinge overlijden van buitendienstmedewerker Jelle Kikstra. Hij roemde Jelle om zijn vriendelijkheid en hulpvaardigheid en verwoordde de gevoelens van verslagenheid bij de hele Vlielander gemeenschap. Er werd één minuut stilte in acht genomen om Jelle te herdenken.

 • Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

  (01-04-2022)

  Op 30 maart zijn de nieuwe gemeenteraadsleden geïnstalleerd en beëdigd. Dit gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis. 

 • Afscheid raadsleden 29 maart 2022

  (30-03-2022)

  Op 29 maart was de laatste openbare raadsvergadering in de samenstelling van vóór de verkiezingen. Van een aantal raadsleden werd afscheid genomen. 

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022

  (23-03-2022)

  Klik HIER voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Korte terugblik raadsvergadering 28 februari 2022

  (04-03-2022)

  Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven kon de gemeenteraad gelukkig weer in de eigen raadzaal vergaderen, mét publiek. Er zaten zo’n 20 mensen op de publieke tribune. Het was de laatste vergadering van de gemeenteraad in de huidige samenstelling.

  Voorzitter Michiel Schrier opende om 19:30 uur de vergadering en refereerde daarbij aan de crisis die de wereld momenteel teistert, de inval van Rusland in Oekraïne. Hierdoor worden 43 miljoen mensen blootgesteld aan oorlogsgeweld. Het is een crisis die ook Vlielanders treft, die familie hebben in Oekraïne. In gedachten zijn we bij hen die te maken hebben met deze verschrikkelijke situatie.

 • Korte terugblik raadsvergadering 31 januari 2022

  (02-02-2022)

  Om 19:30 opende voorzitter Michiel Schrier de raadsvergadering, die wederom vanwege de coronamaatregelen werd gehouden in het Seeduynhotel, zonder publiek. Uiteraard kon de vergadering wel digitaal gevolgd worden via de website van de gemeente.

  Allereerst waren er mededelingen vanuit het college.

 • Korte terugblik raadsvergadering 20 december 2021

  (21-12-2021)

  De gehele raadsvergadering kunt u HIER terugkijken. Hieronder volgt een beknopt verslag.

  De raad vergaderde fysiek, in het strandhotel. Dit mag omdat volksvertegenwoordigingen een uitzonderingspositie hebben op de coronaregels.

  Wethouder De Ruijter vertelde dat vanuit het rijk eenmalig geld beschikbaar wordt gesteld om lage inkomens te helpen met de gevolgen van de gestegen energieprijzen. Naar verwachting is dit voor Vlieland ca € 13.000. Op een vraag van GroenWit of de gemeente de mensen met lage inkomens in beeld heeft antwoordde de wethouder dat de gemeente via de sociale dienst weet wie er een uitkering hebben en daarnaast zal er breed over worden gecommuniceerd zodat ook de mensen zonder uitkering maar wel met een laag inkomen worden bereikt.

 • Korte terugblik raadsvergadering 11 oktober 2021

  (13-10-2021)

  Maandagavond 11 oktober werd er voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een gemeenteraadsvergadering gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis op Vlieland. Er mocht nog geen publiek bij zijn, wel waren de cursisten van de cursus ‘Politiek Actief” uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Uiteraard kon iedereen verder thuis de vergadering online volgen.

 • Tweede avond cursus 'politiek actief'

  (05-10-2021)

  Op maandag 4 oktober was de tweede avond van de Cursus Politiek Actief, dit keer in onze eigen raadszaal.

  Uitgelegd werd welke verschillende functies de gemeenteraad heeft, namelijk die van volksvertegenwoordiger, maar ook het stellen van beleidskaders en het controleren van de uitvoerende taken van het college.

 • Cursus Politiek Actief

  (14-09-2021)

  Gisteravond werd het eerste deel van de cursus ‘Politiek Actief’ gegeven.

  Burgemeester Michiel Schrier leidde de avond in. Hij vertelde hoe hij zelf in de politiek geraakt was en nu min of meer van zijn ‘hobby’ zijn werk heeft gemaakt. Politiek draait om samen de toekomst vormgeven en door politiek actief te zijn kun je zelf aan de knoppen draaien.

 • Raadsvergadering terugluisteren

  (09-09-2021)

  U kunt de raadsvergadering van maandag 6 september hier terugkijken.
   

 • Vooruitblik ABV Raadsvergadering 14 december 2020

  (10-12-2020)

  Voorbereidend werk door het Algemeen Belang Vlieland voor agendapunt 11 in aanloop naar deze vergadering.

  Het in aanbouw zijnde Seniorencomplex “Boswijk” vervangt het huidige ouderen zorg complex de “Uiterton”. Vlieland is als de een na kleinste Gemeente van Nederland uniek door het feit dat dit project gerealiseerd kan worden. 

 • Terugblik GroenWit op de raadsvergadering van 16 november 2020

  (24-11-2020)

  Gelukkig mochten we weer fysiek vergaderen, en wel vanwege het bezoek van de Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Fryslân, de heer Brok, samen met zijn kabinetschef mevrouw van der Steen en de plaatsvervangend kabinetschef, de heer de Vries.

 • Vooruitblik op de raadsvergadering van 16 november door GroenWit

  (12-11-2020)

  Waar het eerst naar uitzag, was dat ook deze vergadering i.v.m. de aangescherpte Coronamaatregelen digitaal zou worden gehouden. Aangezien het een bijzondere raadsvergadering is, omdat er het vaststellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester op de agenda staat, moeten we (gelukkig) fysiek vergaderen en zal ook de Commissaris van de Koning van onze provincie aanwezig zijn. De benoemingsprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de Commissaris.

 • Vooruitblik op de raadsvergadering 26 oktober door Lijst Fier

  (16-10-2020)

  In de herfst is het weer tijd  voor de begrotingsvergadering van Vlieland…een geldpraatje.

 • Terugblik NLV op de raadsvergadering van 5 oktober

  (02-10-2020)

  Na een fysieke vergadering weer door de omstandigheden een digitale vergadering. 

 • Vooruitblik op raadsvergadering van 5 oktober 2020 door NLV

  (02-10-2020)

  De gemeenteraad. Elke vier jaar verkiest u een raad, maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een “voorbeschouwing op de Raad” te komen. Na de raadsvergadering komen we hierop terug en geven een beleving van de raad weer. De insteek is om dit per vergadering door een andere fractie te laten doen.

Archief
Top