Nieuws

 • Korte terugblik raadsvergadering 22 november 2021

  (23-11-2021)

  Op maandag 22 november was de gemeenteraad van Vlieland bijeen voor een vergadering, dit keer vanwege de aangescherpte coronamaatregelen weer in het Seeduynhotel.

 • Actueel

  (22-11-2021)

  De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 20 december 2021. De vergadering zal te volgen zijn via een livestream op de website van de gemeente.

 • Programmabegroting 2022 vastgesteld

  (27-10-2021)

  In de vergadering van 25 oktober heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 inclusief Meerjarenraming vastgesteld.

 • Korte terugblik raadsvergadering 11 oktober 2021

  (13-10-2021)

  Maandagavond 11 oktober werd er voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een gemeenteraadsvergadering gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis op Vlieland. Er mocht nog geen publiek bij zijn, wel waren de cursisten van de cursus ‘Politiek Actief” uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Uiteraard kon iedereen verder thuis de vergadering online volgen.

 • Overzichten

  (12-10-2021)
 • Tweede avond cursus 'politiek actief'

  (05-10-2021)

  Op maandag 4 oktober was de tweede avond van de Cursus Politiek Actief, dit keer in onze eigen raadszaal.

  Uitgelegd werd welke verschillende functies de gemeenteraad heeft, namelijk die van volksvertegenwoordiger, maar ook het stellen van beleidskaders en het controleren van de uitvoerende taken van het college.

 • Cursus Politiek Actief

  (14-09-2021)

  Gisteravond werd het eerste deel van de cursus ‘Politiek Actief’ gegeven.

  Burgemeester Michiel Schrier leidde de avond in. Hij vertelde hoe hij zelf in de politiek geraakt was en nu min of meer van zijn ‘hobby’ zijn werk heeft gemaakt. Politiek draait om samen de toekomst vormgeven en door politiek actief te zijn kun je zelf aan de knoppen draaien.

 • Raadsvergadering terugluisteren

  (09-09-2021)

  U kunt de raadsvergadering van maandag 6 september hier terugkijken.
   

 • Vooruitblik ABV Raadsvergadering 14 december 2020

  (10-12-2020)

  Voorbereidend werk door het Algemeen Belang Vlieland voor agendapunt 11 in aanloop naar deze vergadering.

  Het in aanbouw zijnde Seniorencomplex “Boswijk” vervangt het huidige ouderen zorg complex de “Uiterton”. Vlieland is als de een na kleinste Gemeente van Nederland uniek door het feit dat dit project gerealiseerd kan worden. 

 • Terugblik GroenWit op de raadsvergadering van 16 november 2020

  (24-11-2020)

  Gelukkig mochten we weer fysiek vergaderen, en wel vanwege het bezoek van de Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Fryslân, de heer Brok, samen met zijn kabinetschef mevrouw van der Steen en de plaatsvervangend kabinetschef, de heer de Vries.

 • Vooruitblik op de raadsvergadering van 16 november door GroenWit

  (12-11-2020)

  Waar het eerst naar uitzag, was dat ook deze vergadering i.v.m. de aangescherpte Coronamaatregelen digitaal zou worden gehouden. Aangezien het een bijzondere raadsvergadering is, omdat er het vaststellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester op de agenda staat, moeten we (gelukkig) fysiek vergaderen en zal ook de Commissaris van de Koning van onze provincie aanwezig zijn. De benoemingsprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de Commissaris.

 • Vooruitblik op de raadsvergadering 26 oktober door Lijst Fier

  (16-10-2020)

  In de herfst is het weer tijd  voor de begrotingsvergadering van Vlieland…een geldpraatje.

 • Terugblik NLV op de raadsvergadering van 5 oktober

  (02-10-2020)

  Na een fysieke vergadering weer door de omstandigheden een digitale vergadering. 

 • Vooruitblik op raadsvergadering van 5 oktober 2020 door NLV

  (02-10-2020)

  De gemeenteraad. Elke vier jaar verkiest u een raad, maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een “voorbeschouwing op de Raad” te komen. Na de raadsvergadering komen we hierop terug en geven een beleving van de raad weer. De insteek is om dit per vergadering door een andere fractie te laten doen.

Archief
Top