Belastingen en WOZ

Taxatieverslag

De belastingbalie gemeente Vlieland is te benaderen via de volgende link: https://digitalebelastingbalie.vlieland.nl

Waarderingen onroerende zaken

Toelichting aanslag gemeentelijke belastingen

via onderstaande link vindt u een toelichting over de verzamelaanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2020.

Toelichting